Είστε εδώ

Γιούρης Ηλίας, «Παχύχλοη δυστυχία», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 194-195