Είστε εδώ

Βρεττός Σπύρος, «Η μαύρη σκόνη των ποδηλάτων», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 190-191