Είστε εδώ

Γιούρης Ηλίας, «Πολύ αφιλοκάλως», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 192