Είστε εδώ

Βρεττός Σπύρος, «Έντομο στριφογυριστό», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 190