Είστε εδώ

Βρεττός Σπύρος, «Θα καώ απόψε», Πάροδος, τχ. 3 (Σεπτέμβριος 1987), σ. 189-190