Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Βασίλης Καραβίτης: Οκνηρίας εγκώμιον ή Γιατί μας κλαίνε κι οι ρέγγες», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 160-161