Είστε εδώ

Πέγκλη Γιολάντα, «Ορέστης Αλεξάκης: Βυθός», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 158-159