Είστε εδώ

Κάσσος Βαγγέλης, «Robert Desnos», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 142