Είστε εδώ

Desnos Robert, «Στους ακέφαλους», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 142-144