Είστε εδώ

Παπαδάτου Βικτωρία, «Το γράμμα», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 138-141