Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Εκεί που τέλειωνε η πόλη», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 135