Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Βρέχει από το πρωί συνέχεια», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 135