Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Τρέμ’ η ψυχή μου», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 135