Είστε εδώ

Λάσκαρης Χρίστος, «Κερδίζουν οι νεκροί», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 134