Είστε εδώ

Wangshu Dai, «Μοναξιά», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 120-121