Είστε εδώ

Wangshu Dai, «Ο δρόμος στη βροχή», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 121-122