Είστε εδώ

Wangshu Dai, «Σκέπτομαι», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 120