Είστε εδώ

Goumilev Nicolas, «Ξεχάσαμε», Πάροδος, τχ. 19 (Απρίλιος 2008), σ. 2252