Είστε εδώ

Λιοντάκης Χριστόφορος, «Jean-Pierre Lemaire», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 103-104