Είστε εδώ

Lemaire Jean-Pierre, «Άπτερος νίκη», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 103