Είστε εδώ

Duvignaud Jean, «Το κολλάζ», Πάροδος, τχ. 2 (Δεκέμβριος 1986), σ. 99-102