Είστε εδώ

Ησαΐα Νανά, «Γράμμα στον Χρήστο Μαλεβίτση», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 48-63