Είστε εδώ

Κουτλής Θανάσης, «[David Maria Turoldo]», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 64