Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Στήλη άλατος», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 43