Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Περνώντας τα τριάντα πέντε…», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 43