Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Το πεθαμένο πάθος», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 30