Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Της λήθης και του λίθου», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 30-31