Είστε εδώ

Κέντρου-Αγαθοπούλου Μαρία, «Νυχτερινές ιστορίες», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 29-30