Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Στο τρελάδικο», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 22