Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Ιατρικοί επισκέπτες», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 22-24