Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Άγρια μεσάνυχτα», Πάροδος, τχ. 1 (Ιανουάριος 1986), σ. 20-22