Είστε εδώ

Ναρ Αλμπέρτος, «Σε αναζήτηση ύφους», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 48-52