Είστε εδώ

Κιζλάρης Γιώργος, «Η ημέρα της επιλογής», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 42-47