Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Νέα από την κιβωτό της μνήμης», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 53-58