Είστε εδώ

Τζανής Γιάννης, «Η παρεξήγηση», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 36-41