Είστε εδώ

Σφυρίδης Περικλής, «Ρέκβιεμ για την αιώνια ποίηση», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 23-35