Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Ο υπολοχαγός», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 21-22