Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Το δοκίμιο του περί χρόνου», Παραφυάδα, τχ. 6 ( 1990), σ. 9-20