Είστε εδώ

Τζανής Γιάννης, «Οι πλάκες», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 110-116