Είστε εδώ

Κιζλάρης Γιώργος, «Η ροδιά», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 117-118