Είστε εδώ

Σουρούνης Αντώνης, «Η πρόσκληση», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 104-109