Είστε εδώ

Περαχιά Λέων Χ., «Η παλαιά Θεσσαλονίκη με τους Εβραίους της», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 28-31