Είστε εδώ

Κιτσόπουλος Γιώργος, «Σμηνοσειρά», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 9-27