Είστε εδώ

Μπακόλας Νίκος, «Αυτό το αίμα είναι…», Παραφυάδα, τχ. 5 ( 1989), σ. 32-42