Είστε εδώ

Καλούτσας Τάσος, «Η χαλάστρα», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 119-126