Είστε εδώ

Ξεξάκης Μανόλης, «Οι ιστορίες του πατέρα μου», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 117-118