Είστε εδώ

Κουτσούκος Ηλίας, «Το πρόβλημά μου είναι πως… δεν υπάρχω…», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 127-130