Είστε εδώ

Ναρ Αλμπέρτος, «Του Λάκη ο λόγος…», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 107-116