Είστε εδώ

Κοσματόπουλος Αλεξάνδρος, «Εξόδου σχήμα», Παραφυάδα, τχ. 3 ( 1987), σ. 104-106