Είστε εδώ

Χριστιανόπουλος Ντίνος, «Η συκιά», Παραφυάδα, τχ. 2 ( 1986), σ. 17